Odată cu începutul școlii

Mai sunt necesare rolurile de gen azi, într-o lume în care învățăm la școală că oamenii sunt egali? Dacă suntem egali în drepturi, așa cum suntem egali în îndatoriri, ce rol mai au „rolurile de gen”
Nu știm, căutăm răspunsurile și, pentru a înțelege lucruri care să ne ajute să ne fie cît mai bine în timp ce le este și altora bine, vă invităm la o campanie ce va dura pe toată perioada anului școlar 2022 – 2023, campanie pe care am intitulat-o „Când înțeleg pot să aleg – nu continuăm violența de gen”.

Egalitatea de gen este principiu al drepturilor omului. „Egalitate de gen înseamnă (…) participare egală a ambelor sexe în toate sferele vieții publice și private” 1. Egalitatea de gen „înseamnă de asemenea distribuire și acces egal la resurse între femei și bărbați” 2. Cu alte cuvinte, EGALITATE între bărbați și femei înseamnă EGALITATEA în drepturi a tuturor oamenilor. Rolurile construite social pentru femei și bărbați pe care o societate dată le consideră adecvate creează diferențe de acces la resurse și de atitudine față de o persoană și contrazic EGALITATEA. Dar, aproape fără să ne dăm seama, comportamentele și acțiunile noastre zilnice fac să existe in-EGALITATEA de gen. Pentru adolescenți și tineri vrem să aducem nu doar informație, ci să creăm dezbatere, interacțiune și creativitate. Acestea sunt instrumentele prin care în campania „Când înțeleg pot să aleg – nu continuăm violența de gen” promovează valorile egalității dintre bărbați și femei.

Ce vrem

  • Să informăm
  • Să comunicăm
  • Să dezbatem

Adică:
Să informăm despre legile care stabilesc principiile egalității de gen, legile care vorbesc despre egalitate de șanse și tratament. Să povestim despre cum te folosești de ele în practică atunci cînd ai nevoie dacă ți se pare că ai nevoie. Să descriem situațiile de discriminare și situațiile de violență de gen pentru ca să poată fi recunoascute ușor.

Să comunicăm cît mai multe detalii despre cum este să fii victimă și cum este să fii agresor. Căci nu este important doar cum ajungi victimă, ci și cum ajungi să fii agresor.

Să dezbatem.

Să dezbatem părerile, obiceiurile, vorbele din bătrîni și așteptările adulților de la tineri. Nu este ușor nici să faci ce se așteaptă de la tine și nici să te opui adulților de care depinzi. Dar, așa cum ne-a răspuns unul dintre tineri: „Nu suntem copii. Suntem așteptați să alegem cariera noastră pe viață, deci avem capacitatea mental ca să gândim și să decidem cum vrem să fie lumea.” Părerile noastre contează.

Ce se va întîmpla:

Spațiul virtual central al campaniei va fi site-ul viogen.transcena.ro. Aici postăm resurse: legislația națională și internațională în domeniu și studii și cercetări despre discriminare și violență de gen, articole despre cum să recunoști discriminarea și violența de gen, ce căi există ca să te opui sau să rezolvi o situație, informații despre istoria luptei pentru drepturile femeilor și despre felul în care s-au dezvoltat de-a lungul timpului relațiile de cuplu, cum au modificat ele istoria și cum au construit societatea.

Pe contul de You Tube al Asociației Transcena veți găsi 6 filme scurte pe temele campaniei, filme cu scenarii realizate de elevi de la licee din Giurgiu și București și jucate de o parte dintre ei. Primul se numește BAD ROMANCE. Pe celelalte 5 le vom posta cîte unul în fiecare lună de campanie.
De asemnea vom posta materiale video pe Tiktok ?i pe Instagram.
Vom anunța pe site-urile asociației (viogen.transcena.ro și transcena.ro) și pe facebook orice nouă postare.

Pe tot parcursul anului școlar 2022 – 2023 vom organiza dezbateri on-line și față în față în aproximativ 80 de licee din țară. Pe pagina Calendar evenimente a site-ului viogen.transcena.ro veți găsi programul.
Temele campaniei au fost extrase din propunerile unui grup de 130 de tineri care au avut generozitatea să răspundă la un chestionar on-line.

1 Recomandarea CM/Rec (2007) 17 a Comitetului de Mini?tri al Consiliului Europei privind standardele și mecanismele de asigurare a egalității de gen și Expunerea de motive (CM (2007)153 addendum), alineatul (20).
2 Strategia Consiliului Europei privind egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2014-2017, introducere

Legislație și de ce ne interesează ea

Textele legilor sunt greu de înțeles, dar fără ele nu ne putem apăra drepturile și integritatea. Pe această pagină vom deschide o perspectivă asupra textelor de lege care guvernează domeniul egalității și al violenței de gen.
Primul lucru pe care vrem să îl subliniem este faptul că legea trebuie să fie inteligibilă pentru cetățeni, dacă nu, ea rămîne incapabilă să ne apere, rămîne, într-un fel, fără efect.
Vă propunem ca pe această pagină să ne întîlnim cu legea la mijlocul drumului: noi să o citim mai atent și să vedem în ce situații ea devine relevantă și legea să se lase analizată de noi pentru situații concrete.
Resursele publicate de noi pe această pagină se împart în trei secțiuni:
  • legi naționale, internaționale și europene,
  • studii și statistici naționale, europene și internaționale care descriu în cifre și cazuri discriminarea și violența de gen
  • documente privind cazuri judecate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
O vom lua pas cu pas. În următorul articol vom descrie cum se leagă legile naționale, cele europene și cele internaționale (tratatele și convențiile) și în ce fel legile europene și internaționale (tratatele și convențiile) pot fi de folos cetățeanului unei țări.