Eu sunt, Tu ești, Ea/El este, Noi suntem, Voi sunteți, Ei/Ele sunt

Sunt sau nu sunt discriminată? Sunt sau nu sunt discriminat?
Cu siguranță cuvântul se aude peste tot în zilele noastre, dar ce înseamnă în realitate că sunt discriminat sau discriminată?
… prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale.” (Ordonanța nr. 137 / 2000 art. 2, alin. (1))
Evident că „deosebirea, excluderea, restricția” au legătură cu o situație de discriminare, asta pare ușor se înțeles. Dar în ce fel PREFERINȚA este discriminare? Punem întrebări legitime: Dacă prefer clubul de fotbal Barcelona înseamnă că discriminez clubul de fotbal Real Madrid? Sau dacă îmi place colegul meu roșcat înseamnă că îl discriminez pe cel blond? Care are și ochi albaștri!
Două elemente pot face ca o PREFERINȚĂ să ducă la discriminare.
(1) preferința este motivată de „rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată”. Cu alte cuvinte, nu prefer persoana, omul din fața mea pentru sine, ci îl prefer sau o prefer pentru că este de o anumită rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, … . Sau nu o prefer, nu îl prefer.
(2) eu sunt într-o poziție de putere față de persoana pe care o prefer, de exemplu: sunt într-o comisie de selecție, propun unui producător distribuția unei reclame, aprob cereri de finanțare, fac recomandări pentru cursuri sau proiecte în străinătate, și faptul că îmi place sau nu îmi place persoana în cauză mă face să o accept sau să o resping. Nu țin seama de calitățile persoanei, ci țin seama de ceea ce îmi place mie sau nu îmi place la acea persoană.
Urmarea opțiunii pe criteriile „rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată” este o limitare a drepturilor și a libertăților fundamentale.
Este important să înțelegi ce drept ți-a fost limitat atunci când consideri că ai fost discriminat pentru ca să poți acționa corect.
Cum poți acționa? Vezi în articolul următor.